Καμπάνες

Κατασκευάζουμε τυποποιημένα και προσαρμοσμένα τεμάχια ΚΑΕ για παρεμβατικές επενδύσεις, επιχρίσματα φαινολικής ρητίνης, επιχρίσματα φαινολικής ρητίνης με γραφίτη, σύνθετα συνδετικά τεμάχια, σύνθετα έδρανα κ.λπ. για τη ρευστότητα, τη χημική επεξεργασία, τη γεωργία, τα τρόφιμα και τα ποτά, τα υδραυλικά, την αιολική ενέργεια, την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλα.