Σύνθετα υλικά προϊόντα

Κατασκευάζουμε τυποποιημένα και ειδικά μεγέθη σύνθετα υλικά που χρησιμοποιούνται για κάμπια, φαινολικές ρητίνες, επιχρίσματα φαινολικής ρητίνης με γραφίτη, σύνθετα έδρανα, σύνθετα έδρανα κ.λπ. για τη ρευστότητα, τη χημική επεξεργασία, τη γεωργία, τα τρόφιμα και τα ποτά, τα υδραυλικά, την αιολική ενέργεια, την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλα.

    Δεν υπάρχει προϊόν.