Πατάτες κάλυψης Χατς

Κατασκευάζουμε τυποποιημένα και προσαρμοσμένα προστατευτικά καλύμματα για την ΚΑΕ που χρησιμοποιούνται για την κάμπια, τις φαινολικές ρητίνες, τις ράβδους φαινολικής ρητίνης που προστίθενται με γραφίτη, τις σύνθετες ίνες, τα σύνθετα έδρανα κ.λπ. για τη ρευστότητα, τη χημική επεξεργασία, τη γεωργία, τα τρόφιμα και τα ποτά, τα υδραυλικά, την αιολική ενέργεια, την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλα.