Σπίτι / Νέα

Σφραγίδες ράβδου πιστότητας

Σφραγίδες ράβδου PTFE

Υψηλή ταχύτητα ολίσθησης,

Χαμηλή τριβή.

Υψηλή συμβατότητα με υγρά

Εξάλειψη του φαινομένου "ολίσθησης".

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε[email protected]