Σπίτι / Νέα

Η σημασία της επιλογής της σωστής σφραγίδας

Η ελαττωματική εγκατάσταση είναι κοινή αιτία για βλάβη στη σφραγίδα στα οχήματα 8217η.Αλλά ο πιο κοινός λόγος που μια σφραγίδα αποτυγχάνει είναι επειδή είναι η λανθασμένη σφραγίδα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί η παλιά σφραγίδα και να αντικατασταθεί με τη σωστή σφραγίδα της αίτησης.

Κατά την αντικατάσταση μιας παλαιάς σφραγίδας σε μια αίτηση, θα πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό της παλαιάς σφραγίδας για την ταυτοποίηση της σφραγίδας αντικατάστασης.Εάν δεν υπάρχει σφραγίδα ακριβώς στο ίδιο πλάτος, το στενότερο πλάτος είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή.Ένα ευρύτερο πλάτος είναι απολύτως αποδεκτό εάν το διάστημα το επιτρέπει, ωστόσο είναι συχνά περιορισμένο.

Εάν εγκαταστήσετε σφραγίδα σε μια νέα εφαρμογή, είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν όλες οι μετρήσεις που σχετίζονται με τη σφραγίδα {8211)· τη διάμετρο του δοχείου σφραγίδας, τη διάμετρο του εξωτερικού, το πλάτος σφραγίδας και τη διάμετρο του άξονα.Κατά τη μέτρηση της διάμετρου φώκιας 8217s, να θυμάστε πάντα να λαμβάνετε μετρήσεις σε τουλάχιστον τρία μέρη που είναι εξίσου κατανεμημένα γύρω από τη σφραγίδα.Ο μέσος όρος αυτών των ενδείξεων αντιπροσωπεύει τη διάμετρο της φώκιας 8217s.

Η ταχύτητα, η θερμοκρασία και η πίεση διαδραματίζουν επίσης ρόλο στην επιλογή της σωστής σφραγίδας.