Φόρα Πάντες

Κατασκευάζουμε τυποποιημένα και προσαρμοσμένα προστατευτικά για το μέγεθος OEM που χρησιμοποιούνται για κάμπια, φαινολικές ρητίνες, επιχρίσματα φαινολικής ρητίνης με γραφίτη, σύνθετες ίνες, σύνθετα έδρανα κ.λπ. για την παραγωγή υγρών, χημική επεξεργασία, γεωργία, τρόφιμα και ποτά, υδραυλικά, αιολική ενέργεια, αεροδιαστημικό χώρο, αυτοκίνητο και άλλα.